W trakcie ewaluacji w placówce zbierano informacje pochodzące z wielu źródeł - dyrektora placówki, pracujących i współpracujących konsultantów, nauczycieli i doradców metodycznych, osób uczestniczących w szkoleniach, partnerów ośrodka i przedstawicieli samorządu lokalnego. Do gromadzenia danych wykorzystano metody ilościowe (ankiety w wersji elektronicznej i papierowej), jakościowe (wywiady indywidualne, grupowe, obserwację i analizę źródeł zastanych).

Ewaluacja ma na celu zebranie informacji i ustalenie poziomu spełniania przez szkołę lub placówkę wymagań zawartych w załączniku do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia  7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego.

 

Z  pełną treścią raportu można zapoznać się  na stronie CRR w zakładce Ośrodek Dokształcania.