Poświęcenie sztandaru Krotoszyńskiej Izby Rzemieślniczej

W dniu 16 czerwca 2019 roku w krotoszyńskiej Farze został poświęcony sztandar Krotoszyńskiej Izby Rzemieślniczej. Poświęcenia dokonał ks. Biskup Stanisław Napierała. Mszę koncelebrował ks. prałat  Aleksander Gendera i prałat Ryszard Dziamski, kapelan Rzemiosła. We mszy św. brały udział poczty sztandarowe Cechu Stolarzy, Cieśli i Tapicerów, Cechu Budowlanego i Cechu Rzemiosł Różnych w Krotoszynie oraz poczty sztandarowe krotoszyńskich szkół. Uroczystość uświetniła orkiestra krotoszyńska. Po mszy św. nastąpiło uroczyste  wbicie gwoździ w sztandar przez ks. Biskupa Stanisława Napierałę, ks. prałata  Aleksandra Genderę, prałata Ryszarda Dziamskiego, prezesa Józefa Januszkiewicza, Starostę Stanisława Szczotkę, burmistrza Krotoszyna Franciszka Marszałka i Sulmierzyc Dariusza Dębickiego oraz członków Zarządu Izby Rzemieślniczej i Cechów.

zobacz zdjęcia - album1

zobacz zdjęcia - album2