Cech Rzemiosł Różnych organizuje szkolenie bhp dla pracodawców.

Zakres szkolenia obejmuje przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, I pomoc przedmedyczną

oraz przepisy ppoż

Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu w biurze Cechu przy ulicy

Floriańskiej 8 oraz pod numerem telefonu 627252594.