Serdecznie zapraszamy na spotkanie z Komendantem OHP w Poznaniu oraz z pracownikami oddziału Inspekcji Pracy w Ostrowie Wlkp. Spotkanie odbędzie się w Cechu Rzemiosł Różnych  w dniu 1 marca ( piątek )  o godzinie 12.

Tematyka  spotkania to zasady wypłacania refundacji kosztów kształcenia oraz zasady zatrudniania pracowników młodocianych.