TERMIN ZŁOŻENIA WNIOSKU  O ZAWARCIE UMOWY O REFUNDACJĘ WYNAGRODZEŃ WYPŁACONYCH MŁODOCIANYM PRACOWNIKOM ORAZ

SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

MIJA 15 LISTOPADA 2018 ROKU – LICZY SIĘ DATA WPŁYWU DO CE i PM w Kaliszu.

NA PODSTAWIE ZŁOŻONEGO W TERMINIE WNIOSKU WYDAWANA JEST DECYZJA O PRZYZNANIU REFUNDACJI.

Prosimy aby wnioski składane za pośrednictwem Biura Cechu były złożone do końca października celem ich weryfikacji i terminowego wysłania.