Cech Rzemiosł Różnych jako członek Krotoszyńskiej Izby Rzemieślniczej wykonuje następujące zadania:

- umowy na praktyczną naukę zawodu z rzemieślnikami

- organizowanie kursów bhp i pierwszej pomocy przedmedycznej

- wykonywanie sprawozdań dot. ochrony środowiska

- organizowanie i współpraca przy organizacji szkoleń PIP , ZUS, US.

- organizowanie przedsięwzięć związanych z integracją Rzemiosła

- Projekty Unijne oraz PARP

 

W Ośrodku  Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego prowadzimy:

- szkolenie uczniów z 13 szkół zasadniczych

- kursy dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

- walidacja szkolenia teoretycznego

- kursy dla kandydatów do egzaminów czeladniczych

Krotoszyńska Izba Rzemieślnicza prowadzi:

- egzaminy mistrzowskie, czeladnicze i sprawdzające

- szkolenia komisji

- wspieranie rzemiosła ( konferencje, udział w sesjach )

- zrzesza 5 cechów i spółdzielnię

 

Prezes Januszkiewicz przedstawił potrzeby środowiska rzemieślniczego:

 - Możliwość zawierania umów o praktyczną naukę zawodu na warunkach młodocianego     pracownika z osobami, które ukończyły 18 lat,

- Wprowadzenie tytułu kwalifikacyjnego „pomocnik czeladnika”,

- Rozwój sieci doradców zawodowych w gimnazjach i szkołach podstawowych,

- Zwiększenie subwencji oświatowej dla szkół zawodowych na młodocianych

 pracowników,

- Rozszerzenie możliwości korzystania ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego   przez firmy jednoosobowe oraz osoby współpracujące przy wykonywaniu rzemiosła,

- Zwiększenie dostępu firm mikro i małych do funduszy unijnych 

(utworzenie specjalnego funduszu pożyczkowego dla rzemiosła),

- Wprowadzenie obowiązku posiadania kwalifikacji zawodowych przy przystępowaniu do przetargów

- Powszechny samorząd gospodarczy rzemiosła,

- Zwiększenie stabilności systemu prawnego regulującego prowadzenie działalności  gospodarczej,

- Zmniejszenie biurokracji w prowadzeniu działalności gospodarczej,

- Racjonalna implementacja prawa unijnego do polskiego systemu prawnego,

- Skrócenie postępowań sądowych w sprawach gospodarczych,

- Usprawnienie funkcjonowania systemu zamówień publicznych,

- Zmniejszenie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej,

- Zwiększenie znaczenia podatku od nieruchomości jako narzędzia stymulacji  rozwoju działalności gospodarczej.

- Dostosowanie prawa do małych firm rzemieślniczych

- Wydzielenie pomieszczeń magazynowych i socjalnych z podatku od działalności.

- Obligatoryjna przynależność do rzemiosła.

- Plany zagospodarowania przestrzennego

 

Starosta Krotoszyński Pan Stanisław Szczotka przedstawił stanowisko Rady Powiatu:

 Samorząd powiatowy docenia i doceniać będzie znaczenie rzemiosła w rozwoju gospodarczym Ziemi Krotoszyńskiej. Przypomnę tylko, że 80 % laureatów nagrody „Krotoszyński Dąb” w  kategorii GOSPODARKA to członkowie krotoszyńskiego Cechu, a sama organizacja cechowa została laureatem tej nagrody w roku 2016.

Pragnę także zauważyć, iż rolę rzemiosła w rozwoju gospodarczym uwzględniono w najważniejszych dokumentach programowych powiatu w tym m. in. W Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. nasze wszelkie działania z tym np. opracowanie W ramach współpracy międzynarodowej każdego roku staramy się naszym zagranicznym partnerom zaprezentować co najmniej jedną z lokalnych firm. Wspieraliśmy także promocję naszych firm na targach EXPO oraz na wystawie gospodarczej w partnerskim powiecie Marcali na Węgrzech.

Drodzy goście, szanowni radni i przedstawiciele rzemiosła!

Rzemieślnicy  zrzeszeni w  Cechu to środowisko, które przynosi chlubę Naszej Małej Ojczyźnie. Będzie jeszcze okazja podziękować osobiście najbardziej zasłużonym osobom, ale już teraz pragnę podkreślić, że to wy – rzemieślnicy - budujecie siłę gospodarczą Ziemi Krotoszyńskiej dając zatrudnienie jej mieszkańcom i nieustannie  rozwijając swoje przedsiębiorstwa. Nie zapominacie też o tradycji, o dorobku poprzednich pokoleń, o patriotyzmie. Za to wszystko dziś na tej szczególnej sesji pragnę wam serdecznie podziękować.

zobacz zdjęcia