A oto pełna lista odznaczonych:

Szabla im. Jana Kilińskiego – najwyższe odznaczenie rzemieślnicze

Krzysztof Łyskawa

Platynowy M. im. Jana Kilińskiego

1. Gacka Marianna

Złoty M. im. Jana Kilińskiego

1. Pachciarz Marek

Srebrny M. im. J. Kilińskiego

1. Szlachta Ireneusz

Honorowa Odznaka Rzemiosła

1. Kaczmarek Marian

2. Grządka Elżbieta,

3. Więcek Dorota,

4. Czwojda Jakub Bartosz,

5. Stanisław Gdynia

Dyplom  Marszałek Marzeny Wodzińskiej

1. Czajka Andrzej,

2. Sowiński Adam,

3. Grześkowiak Eugeniusz,

4. Kierakowicz Tadeusz,

5. Duczmal Marek,

6. Fabianowski Dariusz

Zasłużony dla CRR w Krotoszynie

  1. Adamiak Radosław

  2. Kolenda Stefan

  3. Kukiołczyński Adam

  4. Januszkiewicz barbara

  5. Wolkenstein Rafał

W uroczystościach wzięli ucział:

-         Prezes Związku Rzemiosła Polskiego, Jerzy Bartnik

-         Zarząd Cechu Rzemiosł Różnych w Krotoszynie

-         Starosta, Stanisław Szczotka

-         Burmistrz, Franciszek Marszałek

-         Naczelnik Wydziału Oświaty, Przemysław Wójcik

-         Burmistrzowie, dyrektorzy szkół,

-         Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego

-         Dyrektor PKO BP w Krotoszynie, Jacek Weichbrodt

-         Rzemieślnicy

Starszy Cechu, Pan Józef Januszkiewicz odczytał historię Budynku Domu Cechowego.

 

Pierwsza wzmianka o potrzebie  budowy Domu Cechowego pojawiła się w roku 1959 po nieudanej próbie odzyskania budynku przy ulicy Sienkiewicza 12. 14 lutego 1960 roku rozpoczęto starania o kupno działki pod budowę. Zakupem zajął się komitet w składzie:

Mieczysław Jasik

Bronisław Damaszewski

Czesław Bukowski

Idzi Szczepaniak

Jan Kutzman

Marian Rzepczyński

Józef Barankiewicz

Uchwała Walnego Zgromadzenia Delegatów z dnia 11 marca 1962 roku upoważniła zarząd do zakupu działki od pana Wicenciaka przy ulicy Gen. Karola Świerczewskiego. Akt notarialny podpisano w lipcu za kwotę 67 000 zł.Biuro Cechu zostało przeniesione z Al. Powstańców Wlkp. do budynku sąsiadującego z działką.

Projekt Domu Cechowego opracował architekt powiatowy  inż. Edward Skiba  i pan Zenon Michałowicz.projekt zyskał akceptację i we wrześniu 1963 roku uzyskano pozwolenie na budowę.Po wykonaniu wykopów rozpoczęto wylewanie fundamentów i wznoszenie murów.Część prac wykonywano jako sztukę czeladniczą i mistrzowską przed komisją. !7 października nastąpiło uroczyste wmurowanie Aktu Erekcyjnego.Do końca sezonu budowlanego ukończono mury parteru i wylano stropy. Wiosną 1964 roku wykonano mury pierwszego i drugiego piętra. Do końca roku zdołano wykonać dach budynku.

W związku z planowanymi obchodami 550 rocznicy nadania praw miejskich i 1000 lecia Państwa Polskiego postanowiono skrócić o rok termin oddania budynku do użytku.

W sobotę, 25 września 1965 roku o godz. 10 dokonano uroczystego otwarcia Domu Cechowego.

Jesienią 1972 roku Zarząd na wniosek Starszego Cechu podjął uchwałę o rozbudowie Domu Cechu przez dobudowanie do klatki schodowej trzech kondygnacji. W 1974 roku inwestycję zakończono.

W roku 1975 w czynie społecznym rzemieślnicy wykonali parking na tyłach Cechu. W tym czasie w Cechu było zrzeszonych 820 zakładów.

 Zarządy Cechu Rzemiosł Różnych działające od czasu powstania Domu Cechowego:

1958 – 1962

Starszy Cechu – Franciszek Wiatrak

I Podstarszy Cechu – Marian Minta

II Podstarszy Cechu – Tadeusz Sowiński

Sekretarz – Franciszek Płuciennik

Skarbnik – Franciszek Sumelka

1962 – 1968 ( dwie kadencje )

Starszy Cechu – Franciszek Wiatrak

I Podstarszy Cechu – Marian Minta

II Podstarszy Cechu – Józef Robaszkiewicz

Sekretarz – Witold Duczmal

Skarbnik – Franciszek Chudziński

1968 - 1971

Starszy Cechu – Franciszek Wiatrak

I Podstarszy Cechu – Witold Duczmal

II Podstarszy Cechu – Mieczysław Jasik

Sekretarz – Jan  Kuśmierczak

Skarbnik – Franciszek Chudziński

1971 – 1977 ( dwie kadencje )

Starszy Cechu – Witold Duczmal

I Podstarszy Cechu – Mieczysław Jasik

II Podstarszy Cechu – Tadeusz Mikołajczyk

Sekretarz – Jan  Kuśmierczak

Skarbnik – Franciszek Chudziński

1977 - 1981

Starszy Cechu – Witold Duczmal

I Podstarszy Cechu – Mieczysław Jasik

II Podstarszy Cechu – Tadeusz Mikołajczyk

Sekretarz – Jan  Kuśmierczak

Skarbnik – Jan Małecki

1981 - 1986

Starszy Cechu – Witold Duczmal

I Podstarszy Cechu – Mieczysław Jasik

II Podstarszy Cechu – Jan  Kuśmierczak

Sekretarz – Marek Duczmal

Skarbnik – Jan Małecki

 

1986 - 1990

Starszy Cechu – Marek Duczmal

I Podstarszy Cechu – Jerzy Piotrowski

II Podstarszy Cechu – Eugeniusz Grzębka

Sekretarz – Zenon Czubak

Skarbnik – Józef Majchrzak

1990 -1992

Starszy Cechu – Marek Duczmal

I Podstarszy Cechu – Józef Januszkiewicz

II Podstarszy Cechu – Ryszard Kostka

Sekretarz – Tadeusz Grzegorski

Skarbnik – Wiesław Mikołajczyk

Ustawa z 1989 roku o dobrowolnej przynależności spowodowała rozbicie środowiska rzemieślniczego.

Ustawa spowodowała spadek liczby członków do ok.320. z tendencją spadkową. Pojawiły się z utrzymaniem Domu Cechowego a nawet zaistniała groźba jego likwidacji.

1992 – 1994

Starszy Cechu – Józef Januszkiewicz

I Podstarszy Cechu – Mieczysław Jasik

II Podstarszy Cechu – Ryszard Kostka

Sekretarz – Tadeusz Grzegorski

Skarbnik – Wiesław Mikołajczyk

Powstała komórka BHP oraz organizowano szkolenia wspólnie z Urzędem Pracy.

1994 – 1998

Starszy Cechu – Józef Januszkiewicz

I Podstarszy Cechu – Krzysztof  Łyskawa

II Podstarszy Cechu – Ryszard Kostka

Sekretarz – Marek Duczmal

Skarbnik – Wiesław Mikołajczyk

1998 -2014

Starszy Cechu – Józef Januszkiewicz

I Podstarszy Cechu – Krzysztof  Łyskawa

II Podstarszy Cechu – Ryszard Kostka

Sekretarz – Marek Duczmal

Skarbnik – Franciszek Lisia67k

od 2014

Starszy Cechu – Józef Januszkiewicz

I Podstarszy Cechu – Ryszard Kostka

II Podstarszy Cechu – Adam Sowiński

Sekretarz – Marek Duczmal

Skarbnik – Krzysztof  Łyskawa

 11 grudnia 1993 r. odbyło się 40-lecie CRR i odnowiono elewacje budynku,