Homilię wygłosił ks.kan. Ryszard Dziamski – Kapelan Rzemiosła Krotoszyńskiego. W sprawowaniu eucharystii czynny udział brali członkowie cechu oraz pracownicy biura. Podczas uroczystej mszy św. poświęcony został odnowiony sztandar Cechu Rzemiosł Różnych w Krotoszynie. Kolejna część uroczystości odbyła się w Kinie Przedwiośnie. W pierwszej kolejności, powitano wszystkich przybyłych gości oraz  przedstawiony został rys historyczny Cechu Rzemiosł Różnych od początku do dnia dzisiejszego przez Starszego Cechu p. Józefa Januszkiewicza. Korzystając z okazji jubileuszu, nadano członkom naszej organizacji odznaczenia za zasługi. Odznaczeni zostali: Złotym Medalem im. Jana Kilińskiego za zasługi dla Rzemiosła Polskiego odznaczony został pan Andrzej Czajka. Srebrny Medal im. Jana Kilińskiego za zasługi dla Rzemiosła Polskiego otrzymał pan Tadeusz Kierakowicz. Honorową odznakę Rzemiosła otrzymali: Jan Tokarski, Michał Łyskawa, Henryk Stawowy, Janusz Chmielarz, Justyna Januszkiewicz, Roman Banasiewicz, Dariusz Jackowski, Józef Kujawski, Marek Wojciechowski, Andrzej Jędrzak, Karol Kubiak, Jerzy Rogacki, Józef Niedbała, Krzysztof Jankowski, Stanisław Grześkowiak. Odznaką zasłużony dla CRR w Krotoszynie uhonorowani zostali: Tomasz Klarczyk, Tomasz Komorowski, Jan Niedbała, Ewelina Wronecka, Zbigniew Walter, Roman Zmyślony, Janusz Klupś, Michał Kwieciński, Roman Stanisławski, Marek Hybsz, Marek Mikołajczyk, Przemysław Mazurek, Ryszard Nowak, Jan Polański, Tadeusz Stasik, Roman Włodarczyk, oraz Marek Wygralak. Starszy Cechu- Józef Januszkiewicz, otrzymał najwyższe honorowe odznaczenie rzemieślnicze „Szablę Kilińskiego” z rąk pana Jerzego Bartnika- Prezesa Związku Rzemiosła Polskiego.

Nie zabrakło też serdecznych życzeń i gratulacji złożonych na ręce Starszego Cechui członków Zarządu. Na zakończenie uroczystości w krotoszyńskim kinie odbył się koncert operetkowy w wykonaniu artystów operetki wrocławskiej. W duecie zaśpiewali Dorota Ujda- Jankiewicz – sopran, i Andrzej Jankiewicz – tenor. Wykonano pamiątkowe zdjęcie pod budynkiem Cechu Rzemiosł Różnych w Krotoszynie.

fotorelacja z uroczystości poniżej:

zobacz zdjęcia