Zdrowych i pogodnych Świąt Bożego Narodzenia oraz szczęśliwego Nowego Roku.

Niech ten czas spędzony w gronie najbliższych napełni Wasze serca spokojem i radością. Niech błogosławieństwo

Bożego Dzieciątka towarzyszy Wam przez całe Wasze życie,

a szczere i najpiękniejsze Bożonarodzeniowe życzenia spełniają się w każdym momencie.

 

Prezes Krotoszyńskie Izby Rzemieślniczej

wraz z Zarządem

  i pracownikami Cechu Rzemiosł Różnych w Krotoszynie

W niedzielę 2 grudnia 2018 roku o godz. 16 w kościele p.w.  Św.  Jana Chrzciciela w Krotoszynie,

została odprawiona msza św.  w  intencji stolarzy, cieśli i tapicerów krotoszyńskiego rzemiosła.

Mszę odprawiali ks. Prałat  dr Aleksander Gendera, ks. prałat  Ryszard  Dziamski oraz ks.  dr Krzysztof Frąszczak.

Msza, jak corocznie  odprawiana jest  w święto Barbary, patronki krotoszyńskich stolarzy, cieśli i tapicerów.

Od dwóch lat w obchodach uczestniczy również  Krotoszyńska Izba Rzemieślnicza.

Rzemieślnicy sprawujący opiekę nad ołtarzem św.  Barbary ufundowali klęcznik oraz paschał .

W uroczystej mszy wzięły udział poczty sztandarowe Krotoszyńskiej Izby Rzemieślniczej,

Cechu Rzemiosł Różnych, Cechu Stolarzy, Cieśli i Tapicerów.

Po mszy odbyła się dalsza część uroczystości w Cechu Rzemiosł Różnych .

Rzemieślnicy łamali się opłatkiem i przekazywali sobie życzenia świąteczne.

Cech Stolarzy, Cieśli i Tapicerów oraz Krotoszyńska Izba Rzemieślnicza

mają zaszczyt zaprosić swoich członków oraz krotoszyńskie

rzemiosło na uroczystość Św. Barbary, patronki stolarzy, cieśli i tapicerów.

Msza św. zostanie odprawiona w kościele

p.w. Św. Jana Chrzciciela w Krotoszynie, w niedzielę 2 grudnia o godz.16.

Po mszy św. zapraszamy na uroczystości w

Cechu Rzemiosł Różnych

 

TERMIN ZŁOŻENIA WNIOSKU  O ZAWARCIE UMOWY O REFUNDACJĘ WYNAGRODZEŃ WYPŁACONYCH MŁODOCIANYM PRACOWNIKOM ORAZ

SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

MIJA 15 LISTOPADA 2018 ROKU – LICZY SIĘ DATA WPŁYWU DO CE i PM w Kaliszu.

NA PODSTAWIE ZŁOŻONEGO W TERMINIE WNIOSKU WYDAWANA JEST DECYZJA O PRZYZNANIU REFUNDACJI.

Prosimy aby wnioski składane za pośrednictwem Biura Cechu były złożone do końca października celem ich weryfikacji i terminowego wysłania.